Zmiana sprzedawcy

Zapewniamy bezpieczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Zmiana sprzedawcy (TPA) poza korzyściami, niesie z sobą wiele kosztownych niebezpieczeństw dla odbiorcy. Pierwsze faktury, od sprzedawcy i operatora po dokonanej zmianie, obnażają zaniedbania które poczyniono chcąc skorzystać z TPA.

Aby móc osiągnąć korzyści wnikające z TPA konieczne jest dokonanie analizy wielu powiązanych ze sobą aspektów natury prawnej i technicznej. Na zlecenie klientów wykonujemy czynności niezbędne dla procesu zmiany sprzedawcy kompleksowo lub wybiórczo w zakresie:

 

1. Możliwości technicznych w zakresie

  • urządzeń odbiorczych i ich charakterystyki

  • urządzeń układu pomiarowego

2. Warunków obowiązującej umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

3. Weryfikacji nowego sprzedawcy oraz proponowanej umowy

4. Negocjacji cen i warunków umowy

5. Kosztów:

  • dostosowania instalacji i urządzeń odbiorczych

  • wynikających z nowej umowy dystrybucyjnej i sprzedaży

6. Opracowanie projektu niezbędnych zmian

7. Dostosowania urządzeń odbiorczych i układu pomiarowego

8. Monitoring wdrożenia i realizacji umowy.

 

Bywa, że zmiana sprzedawcy nie jest opłacalna lub źle przeprowadzona. Niestety zdarza się często, że jest już za późno i konsekwencje złej decyzji odbiorca ponosić będzie przez bardzo długi czas. Pomagamy również i w takich sytuacjach podejmując działania prowadzące do minimalizacji strat.

Zakupy grupowe

Oferujemy naszym klientom tworzenie bezpiecznych grup zakupowych energii elektrycznej lub przyłączenie do już istniejących, co umożliwia uzyskanie dodatkowych korzyści.
Copyrights © 2023 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.