Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się w oparciu o wydaną przez Prezesa URE koncesję nr OEE/409/13482/W/2/2005/BP z dnia 14 czerwca 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami. Na tej podstawie możliwy jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju.Copyrights © 2021 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.