Projektowanie

Wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji oraz utrzymania ruchu w zakładach działający w różnych sektorach gospodarki, umożliwia zaproponowanie rozwiązań najbardziej dopasowanych do Państwa potrzeb oraz uniknięcia problemów podczas realizacji inwestycji.

Każde rozwiązanie jest przemyśle pod kątem spełnienia funkcji technicznej ale także opłacalności ekonomicznej oraz możliwości dalszej, szybkiej, taniej, bezproblemowej rozbudowy.

Wykonujemy:

- projekty koncepcyjne

- analizy techniczno-ekonomiczne

- projekty budowlano-wykonawcze

Zakres wykonywanych projektów obejmuje:

- linie elektromagnetyczne napowietrzne i kablowe średnich i niskich napięć

- stacje transformatorowe i rozdzielcze

- rozdzielnice średnich i niskich napięć

- instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych i handlowych

- oświetlenie dróg, ulic i placów

- oświetlenie specjalistyczne obiektów sportowych, zabytkowych i szkolnych

- przyłącza elektroenergetyczne

- układy pomiarowe

- usunięcie kolizji energetycznych z projektowanymi obiektami
 

Do wykonywanych projektów sporządzamy kosztorysy.
 Copyrights © 2023 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.