Pomiary

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego instalacje elektryczne w obiekcie podlegają okresowym kontrolom. W naszych usługach znajdą Państwo kompleksową ofertę przeglądów instalacji i sieci elektrycznych, którą przeprowadza wykwalifikowany personel przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury pomiarowej. Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów wszystkie wykorzystywane urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. Dokładamy wszelkich starań aby dotrzeć do każdego elementu badanej instalacji celem sprawdzenia i wykrycia ewentualnych zagrożeń.

Wykonujemy następujące pomiary:

- pomiar rezystancji uziemień urządzeń

- pomiar rezystancji izolacji aparatury, urządzeń, linii i instalacji

- pomiar ciągłości żył linii kablowych SN i nn

- próby napięciowe urządzeń i linii kablowych SN

- badanie wyłączników, przekładników prądowych i napięciowych

- badanie transformatorów i dławików

- pomiar napięć i obciążeń

- pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych

- pomiar natężenia oświetlenia

- pomiar zawartości harmonicznych

- pomiar napięć rażenia

- pomiar mocy (czynnej, biernej i pozornej)Copyrights © 2021 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.