Kompensacja mocy biernej

Właściwa gospodarka w zakresie energii biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej pozwala uniknąć kar za ponadumowny pobór tej energii. Likwidacja przepływu prądów biernych poprawia warunki pracy sieci i instalacji na terenie zakładu.

Oferujemy Państwu projektowanie oraz realizację baterii kompensacji mocy biernej. Doboru baterii dokonujemy na podstawie analizy charakterystyki pracy obiektu.
W swojej ofercie posiadamy baterie w wykonaniach wnętrzowych jak i napowietrznych. Sterowanie pracą układu odbywa się przy pomocy sprawdzonych sterowników mikroprocesorowych. Stosujemy ekologiczne kondensatory energetyczne, są one całkowicie bezpieczne dla środowiska i nie zawierają substancji toksycznych, posiadają system zabezpieczenia przed eksplozją.

Wykonujemy przeglądy okresowe, naprawy i rozbudowy istniejących baterii.Copyrights © 2021 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.