Gospodarka energetyczna

Koszty związane z energią elektryczną to czuły punkt każdego odbiorcy. Prowadzona przez nas działalności w zakresie zarówno „dostawcy energii elektrycznej” jaki i „odbiorcy” pozwala zaoferować naszym klientom usługi w zakresie gospodarki energetycznej na najwyższym poziomie w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie przy obsłudze odbiorców o bardzo zróżnicowanym charakterze działalności.
 
Pierwszym krokiem do prawidłowej gospodarki energetycznej jest właściwie przygotowany wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i umowa przyłączeniowa. Dokumenty te decydują nie tylko o kosztach przyłączenia ale również rzutują na przyszłe koszty eksploatacji w tym ewentualne możliwości rozbudowy.
 
Zachowanie równowagi pomiędzy minimum nakładów i maksimum efektów przez cały okres eksploatacji to cel w gospodarce energią możliwy do osiągnięcia dzięki wiedzy i doświadczeniu które posiadamy i oferujemy naszym klientom. 

Zakres usług zarządzania gospodarką obejmuje:

Opracowanie bilansu mocy

Weryfikację urządzeń pod kątem parametrów energii

Kontrolę zasadności zużycia energii

Monitoring faktur związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną

Monitoring poboru energii i mocy

Negocjacje przy zakupie energii

Zmianę sprzedawcy

Wsparcie merytoryczne i techniczne przed przebudową lub modernizacją instalacji i sieciCopyrights © 2021 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.