Badania termowizyjne

Wykonujemy badania kamerą termowizyjną pozwalające na określenie stanu termicznych warunków pracy obiektów  
i urządzeń. Wyniki badań są podstawą oceny ubytków ciepła, a także identyfikacji niepożądanych źródeł emisji ciepła, które mogą stanowić zagrożenie dla właściwej eksploatacji budynków, instalacji i urządzeń. W rezultacie możliwe jest podjęcie działań profilaktycznych mających na celu  zwiększenie bezpieczeństwa mienia. 
 
Wykonujemy badania:
 
- budynków,
 
- urządzeń energetycznych (rozdzielnic, transformatorów, baterii kompensacyjnych),
 
- instalacji elektroenergetycznych,
 
- maszyn.
 
Badania termowizyjne umożliwiają bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację obiektów i maszyn. Copyrights © 2023 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.