Ważne linki

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Śremie.


W 2005 roku na bazie zdobytego doświadczenia powstało pierwsze w wielkopolsce koncesjonowane, prywatne przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. 
Od kwietnia 2012 roku Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na „operatora sieci dystrybucyjnej”. 
 
Dzięki prężnym działaniom przedsiębiorstwa możliwe było uruchomienie Śremskiego Parku Inwestycyjnego. Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna , Śremski Park Inwestycyjny to tereny zelektryfikowane przez przedsiębiorstwo energetyczne Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak. 
 
Obecnie dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej przez Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak realizowana jest w oparciu o nowe sieci energetyczne z dużymi możliwościami przesyłowymi, gwarantującymi niezawodne zasilanie zakładów produkcyjnych, usługowych budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego zlokalizowanych na terenie Śremu. 
 
Formalności związane z przyłączeniem można zrealizować w naszym biurze w jednym dniu. Dla inwestorów Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Śremskiego Parku Inwestycyjnego oferujemy szybkie przyłączenie na preferencyjnych warunkach, a także wsparcie projektowe i realizacje inwestycji w zakresie branży elektroenergetycznej. 
 
Dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą zarówno na etapie przyłączenia jak również podczas budowy i eksploatacji.

Copyrights © 2021 Klak Energetyka. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Kentico CMS.